Social

Începe evaluarea naţională la clasa a VI-a

Monica DUMITRESCU

După ce elevii din clasele a IV-a au susţinut evaluarea naţională în intervalul 28-29 mai, iar cei din clasa a II-a în intervalul 2-4 iunie, a venit şi rândul elevilor din clasa a VI-a să susţină aceste teste. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, joi, 5 iunie, elevii din clasa a VI-a vor susţine evaluarea la Limbă şi comunicare, iar vineri, 6 iunie, evaluarea la Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Ca şi colegii lor mai mici, elevii din clasa a VI-a vor susţine probele în timpul orelor de curs, în sălile de clasă în care învaţă, fără camere video, supravegherea urmând să fie asigurată de câte două cadre didactice din unitatea de învăţământ. Timpul alocat pentru fiecare probă este de o oră.

Potrivit prof. Elena Şuică, inspector şcolar, preşedinte al comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, până acum examenul s-a desfăşurat fără incidente. La clasa a IV-a au fost înscrişi pentru susţinerea probelor 3073 de elevi teleormăneni, numărul absenţilor înregistrat fiind de 206 la prima probă şi de 210 la cea de-a doua. La clasa a II-a au fost înscrişi iniţial 3147 de elevi, însă 258 dintre aceştia nu s-au prezentat.

Astăzi sunt aşteptaţi să susţină prima probă a evaluării la sfârşitul clasei a VI-a, 3101 elevi teleormăneni.

Acesta este primul an în care au fost introduse evaluările la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în învăţământul de masă. Evaluările au fost experinentate încă de anul trecut în câteva unităţi de învăţământ pilot din toate judeţele.

Evaluă­rile urmăresc identificarea evoluţiei de ansamblu a elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru a oferi date substanţiale care să per­mită o analiză a sistemului de învăţă­mânt preuniversitar pe segmen­tele menţionate.

Calificativele obţinute de către elevi la evaluare nu vor fi trecute în catalog şi nu se afişează public. Acestea vor fi valorificate la ni­velul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor indi­vi­du­alizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai ele­vului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evalu­ate. Rezultate din unităţile de învă­ţă­mânt eşantionate vor fi utiliza­te în vederea întocmirii raportu­lui naţional privind diag­no­za sistemului de învăţământ la nivel primar.

Subiectele pentru evaluare au fost elaborate de Centrul Na­ţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) având un for­mat asemănător cu cel al evaluă­ri­lor internaţionale (tip IEA – PIRLS, pentru clasa a II-a, tip IEA – TIMSS, pentru clasa a IV-a, tip PISA, pentru clasa a VI-a).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.