Deputatul PSD Violeta Răduț, vot favorabil pentru înființarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului de adoptare a monedei unice

Cu 214 voturi “pentru“, 51 de voturi “contra“, 11 “abțineri“, în calitate de for decizional, Camera Deputaților a doptat în ședința de miercuri, 10 octombrie, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro. Legea în forma adoptată de Camera Deputaților, pentru care a votat favorabil și deputatul PSD de Teleorman Violeta Răduț, va fi trimisă, în perioada următoare, la Președinție pentru promulgare.

“Conform Programului de Convergență pentru perioada 2016 – 2019, Guvernul României își menține angajamentul de adoptare a monedei euro, data concretă urmând a fi stabilită pe baza unui calendar de trecere, care va fi finalizat până la următoarea ediție a programului de convergență. Acest calendar va ține cont de criteriile nominale și reale de convergență a României. Angajamentul de adoptare a monedei euro reprezintă în continuare o ancoră importantă în promovarea reformelor bugetare și structurale necesare creșterii flexibilității economiei românești. (…) Pentru pregătirea trecerii la moneda euro s-a înființat, în 2016, prin Hotărârea Guvernului nr.931/2016 privind înființarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro, un comitet interministerial, cu largă reprezentare instituțională, care a avut ca principale atribuții: elaborarea Planului național pentru trecerea la moneda euro și a calendarului acțiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro; evaluarea legilor și regulamentelor în vigoare și pregătirea de noi proiecte de legi/regulamente pentru introducerea monedei euro; pregătirea sistemului statistic național pentru actualizarea seriilor de date; asigurarea monitorizării și controlului implementării măsurilor stabilite în Planul național pentru trecerea la moneda euro. Procesul de pregătire a trecerii la moneda euro este unul complex și la fel de important ca aderarea la Uniunea Europeană. Pentru ca adoptarea monedei euro să se realizeze cu succes este necesară angrenarea întregii societăți în procesul de pregătire, iar planul de pregătire să fie conceput prin consens național. În vederea îndeplinirii angajamentului asumat și a finalizării unui calendar de trecere la moneda euro și luând în considerare că este necesară implicarea mai multor instituții publice cu rol atât în procesul concret de pregătire a aderării cât și în derularea reformelor structurale care să sigure convergența reală a economiei românești actul normativ prevede: Înființarea Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro; participarea următoarelor instituții în cadrul Comisiei Naționale – 2 reprezentanți ai Consiliului de Programare Economică și alți experți independenți, desemnați prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii, 2 reprezentanți ai Academiei Române, câte un reprezentant desemnat de fiecare partid politic parlamentar, 2 reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, câte un reprezentant al confederațiilor patronale și sindicale reprezentative la nivel național, ministrul finanțelor publice, ministrul delegat pentru afaceri europene, un reprezentant al Băncii Naționale a României și Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 5 personalități ale științei, culturii și vieții academice universitare, desemnate prin decizie a primului-ministru, la propunerea Consiliului de Programare Economică, 5 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai societății civile cu experiență în domeniul economic, desemnați prin decizie a primului-ministru, la propunerea Academiei Române, câte un reprezentant al structurilor asociative a consiliilor județene, municipiilor, orașelor și comunelor; președintele Institutului Național de Statistică și președintele Comisiei Naționale de Prognoză)“, se arată în nota de fundamentare a Ordonanței Guvernului care a stat la baza înființării Comisiei.

Conducerea Comisiei Naționale va fi asigurată, în calitate de co-președinți, de prim-ministrul Guvernului României și de președintele Academiei Române și de doi vicepreședinți, respectiv guvernatorul Băncii Naționale a României și un viceprim-ministru desemnat de prim-ministru, prin decizie.

Potrivit notei de fundamentare a Ordonanței Guvernului, președintele Academiei Române beneficiază, în perioada exercitării calității de co-președinte al Comisiei Naționale, de o indemnizație lunară reprezentând 80% din indemnizația stabilită de lege pentru funcția de membru al Guvernului. “Comisia Națională își propune să rezolve problema identificată prin: elaborarea planului național pentru trecerea la moneda euro și a calendarului acțiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro, evaluarea stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergență, evaluarea cadrului legislativ în vigoare și pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro, pregătirea sistemului statistic național pentru actualizarea seriilor de date, monitorizarea pregătirii sistemelor naționale pentru trecerea la moneda euro, modificarea/compatibilizarea sistemului de plăți, a contabilității naționale (dezvoltarea de ghiduri pentru societăți privind aspectele contabile)“, se mai arată în nota de fundamentare a Ordonanței Guvernului care a stat la baza înființării Comisiei.

Leave a Comment

*

code