Politic

Deputatul PNL Calotă Florică Ică susține acordarea de facilități fiscale grupurilor şi organizaţiilor de producători

Organizațiile de producători din sectoarele agricol și silvic ar putea beneficia de o serie de facilități, între care scutirea de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile aflate în patrimoniul grupului/organizației, dacă un proiect de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, va fi adoptat de Parlament.

Concret, inițiativa de lege susținută de un grup de cinci deputați, între care deputatul PNL de Teleorman Calotă Ică Florică, prevede introducerea unui nou articol în Ordonanța Guvernului nr. 37/2005, potrivit căruia, prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, activitatea grupurilor și organizațiilor de producători beneficiază de următoarele măsuri: scutirea de la plata impozitului pe profit a grupurilor/organizațiilor de producători care procesează produsele agricole și/sau care produc/comercializează material genetic și/sau au activitate de creștere și/sau activitate de reproducție (pentru primii 5 ani de la data intrării în producție, în cazul celor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înființate); scutirea de la plata impozitului pe profit a grupurilor/organizațiilor de producători (pentru primii 10 ani de la începerea desfășurării activității în cazul celor nou înființate și pentru o perioadă de 10 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi pentru cele deja înființate, care în anul fiscal precedent au evidențiat cantități de stocuri în proporție de minimum 70% din totalul acestora provenind din tranzacții cu/pentru membrii și/sau din producția proprie); scutirea grupurilor/organizațiilor de producători de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile aflate în patrimoniu grupului/organizației de producători (scutirea se acordă în condițiile în care în anul fiscal precedent la nivelul grupului/organizației de producători, minimum 70% din totalul cantităților de stocuri au provenit din tranzacții cu/pentru membrii și/sau din producția proprie); scutirea membrilor grupurilor/organizațiilor de producători de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către grupurile/organizațiile de producători de la aceștia.

Facilitățile fiscale prevăzute de inițiativa de lege se acordă în integralitate membrilor grupurilor/organizațiilor de producători care au valorificat în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele cel puțin 50% din producția obținută prin/către grupurile/organizațiile de producători.

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că “în contextul problemelor structurale ale sectorului agricol, respectiv dimensiunea mică şi fărâmiţarea exploataţiilor, numărul mare de exploataţii de mici dimensiuni etc., dar şi a gradului redus de adaptare la cerinţele pieţei, asocierea şi cooperarea dintre producători sunt esenţiale în ceea ce priveşte consolidarea puterii de negociere, procurarea utilajelor şi tehnologiilor agricole, creşterea gradului de acces la credite, introducerea inovaţiilor şi a ideilor noi de management”.

De asemenea, mai arată inițiatorii, pentru continuarea politicilor publice privind asocierea producătorilor “este importantă continuarea susţinerii formelor asociative pentru a putea atinge nivelul de convergență cu alte state membre. Pentru o coerență a actelor normative, prin modificările aduse în anul 2020 la Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004 au fost eliminate grupurile si organizaţiile de producători din aceasta lege, consecinţa directă fiind pierderea facilitaţilor fiscale de care beneficiau în calitate de forme asociative”.

Semnatarii proiectului de lege explică modul în care iniţiativa legislativa isi propune să introducă avantajele financiare oferite grupurilor si organizaţiilor de producători în actul normativ dedicat acestor forme asociative și anume Ordonanţa Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările și completările ulterioare.

One Comment

 1. Observator

  După mai bine de un an, facilitățile fiscale pentru producători au reapărut pe “radarul” parlamentului.
  Calificarea facilităților fiscale drept schema de ajutor de stat vor duce la imposibilitatea de a le pune în aplicare, fără o clarificare corespunzătoare, așa cum stabilește Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene.
  Legea 21/2019 nu a putut fi aplicată/ implementată, din cauza lipsei de clarificări privind o potențială calificare a facilităților fiscale, ca ajutor de stat pentru producători.
  Din Februarie 2019, Parlamentul trebuia să:
  1. clarifice de ce facilitățile fiscale se regăsesc într-un act normativ diferit de Codul Fiscal;
  2. care este diferența între o societate comercială și un grup sau organizație de producători;
  3. asigure un cadru cert pentru implementare.
  Toate facilitățile fiscale prezentate se regăsesc în legea 21/ 2019.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.