Social

De la 1 mai cardurile de sănătate chiar sunt obligatorii. Mii de teleormăneni nu au intrat în posesia lor

Orice vizită la medicul de familie, la specialist sau la spital va fi decontată numai în baza utilizării cardului de asigurări de sănătate. Serviciile medicale vor fi acordate şi fără card, să nu înţeleagă cineva că acest card întrerupe acordarea de servicii medicale. Nu, serviciile medicale se acordă cu şi fără card, însă dacă medicul sau spitalul pe care-l consultă pacientul nu folosesc cardul de sănătate, serviciul medical nu va mai fi decontat de Casa de Asigurări Teleorman. Or, în acest caz nici un medic nu şi-ar permite să piardă bani.

Potrivit purtătorului de cuvânt al CAS Teleorman, în urma distribuirii cardurilor de Poştă, au fost returnate către CAS, 13.155 de bucăţi, dintre care 9.260 au fost predate medicilor de familie, 1.056 au fost predate de către instituţie teleormănenilor, 1.456 sunt la CAS şi aparţin unor persoane decedate între timp, iar diferenţa de 1.385 se află încă la CAS.

Cardul naţional de sănătate va deveni, de vineri, 1 mai, singurul instrument de validare şi decontare a serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, pentru persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani. Astfel, în asistenţa medicală primară şi în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară, utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale. De asemenea, în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice, cardul va fi utilizat la momentul acordării serviciilor medicale, cu excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului.

 

Cum se utilizează

În ceea ce priveşte asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile paraclinice, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face, pentru analize de laborator, prin prezentarea cardului de sănătate la momentul recoltării probelor în punctele de recoltare proprii ale furnizorilor de investigaţii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie, spre exemplu pentru examene de urină, dacă sunt singurele investigaţii recomandate, cardul se utilizează la momentul depunerii probelor la laborator; dacă aceste analize sunt recomandate împreună cu alte analize de laborator, cardul se utilizează la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie şi citologie care nu se recoltează la furnizorii de investigaţii paraclinice, probele sunt transmise la laborator însoţite de biletele de trimitere, fără a fi necesară prezentarea cardului de sănătate. Pentru serviciile medicale paraclinice – investigaţii de radiologie, imagistica medicală, explorări funcţionale şi medicină nucleară, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigaţiilor. În asistenţa medicală spitalicească, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face astfel: pentru spitalizarea continuă, utilizarea cardului de sănătate se face la internarea şi externarea din spital, cu excepţia situaţiilor în care la internare în spital, dacă criteriul la internare este urgenţa medico-chirurgicală, la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare, ca şi caz transferat, iar la externare, pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului.

 

Ce se întâmplă dacă refuzi cardul

Începând cu data de 1 mai 2015, persoanelor care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, li se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, la solicitarea asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate la care acesta este luat în evidenţă. De precizat că, cererea pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi însoţită de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit.

În situaţia în care cardul naţional a fost returnat casei de asigurări de sănătate anterior depunerii cererii de eliberare a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face menţiunea acestui fapt în declaraţia pe propria răspundere.

Pentru persoanele care au refuzat iniţial primirea cardului naţional, casele de asigurări de sănătate pot elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor. În această situaţie, cardul naţional se activează cu ocazia primei prezentări la medicul de familie în vederea acordării unui serviciu medical.

Tot pe bază de adeverinţă eliberată de CAS vor primi servicii medicale şi persoanele asigurate, cu vârsta de peste 18 ani, dar care nu au intrat încă în posesia documentelor.

 

Ce se întâmplă dacă ai pierdut cardul
Asiguraţii care au rătăcit cardul, cărora le-a fost furat sau care îşi schimbă datele personale vor solicita un duplicat pe care îl vor plăti. Preţul cardului nou este de 15,50 lei. După data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru persoanele aflate în situaţia amintită anterior, CAS eliberează o adeverinţă de înlocuire a cardului naţional pentru situaţiile în care se solicita emiterea cardului duplicat.

Cardul duplicat se eliberează la solicitarea asiguratului la CAS, unde acesta se va prezenta cu suma de 15,50 lei taxa pentru eliberarea noului card şi cu o copie a actului de identitate, respectiv B.I sau C.I.

În sistemul de asigurări sociale de sănătate se eliberează cardul duplicat ca urmare a solicitării persoanei asigurate, pentru varii motive. Astfel, pentru pierderea, furtul, deteriorarea cardului naţional emis iniţial sau alte situaţii justificate, asiguratul suportă contravaloarea eliberării noului document şi trebuie să prezinte la CAS copia actului de identitate; dovada plăţii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia. Plata contravalorii cardului duplicat se realizează în contul deschis pe seama casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau la sediul casei de asigurări de sănătate. Pentru modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional emis iniţial, duplicatul este plătit tot de asigurat şi trebuie să prezinte la CAS copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, după caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional; cardul naţional emis iniţial; dovada platii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia.

Asiguratul nun plăteşte nimic pentru emiterea duplicatului în situaţia în care cardul naţional emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate sau în situaţii justificate rezultate din derularea procesului de distribuţie a cardului naţional emis iniţial. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.