Social

De la 1 iunie, stomatologii pot depune documentele în vederea încheierii contractului cu CAS

stomatologiMedicii dentişti care doresc să asigure sau să continue asistenţa medicală pentru 2014-2015 vor trebui ca după 1 iunie să depună, în vederea încheierii contractului cu CNAS, toate documentele necesare în termenele stabilite pentru contractare, urmând ca de la 1 iulie săînceapă raportările. Dacă până anul acesta prea puţini medici dentişti intrau în contract cu CAS, pentru că serviciile dentare gratuite sau decontate de CAS erau mai puţine, potrivit noilor norme, unele servicii medicale dentare se vor face în cadrul pachetului de bază pentru asiguraţi şi a pachetului minimal, pentru neasiguraţi, aspect care ar putea duce la solicitări mai multe din partea dentiştilor pentru a intra în contract cu CAS. Până la această dată nici un medic dentist din judeţ nu se află în contract cu CAS Teleorman.

Potrivit CNAS, contractul de furnizare de servicii de medicină dentarăşi Casa de Asigurări de Sănătate se încheie în baza unor documente, documentele necesare înscrierii contractului de furnizare de servicii medicale fiind: dovada de evaluare a furnizorului, valabilă de la data închderii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului; cont deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii; cod de înregistrare fiscală; dovada asigurării de răspundere civilăîn domeniul medical pentru furnizor; dovada asigurării de răspundere civilăîn domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să funcţioneze sub incidenţa acestuia; dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fond pentru asigurări sociale de sănătate, precum şi a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru cei care au aceasta obligaţie legală; cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate; certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, pentru fiecare medic dentist, valabil la data încheierii contractului şi pe toată perioada derulării contractului; certificatul de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. pentru asistenţii medicali valabil la datăîncheierii conrtactului; documentul care atestă gradul profesional pentru medicii dentişti; copia actului doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor şi programul de activitate al cabinetului, precum şi programul de activitate al medicilor şi al personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.