Consiliul Local Roşiorii de Vede a aprobat costul mediu de întreţinere pentru beneficiarii Căminului de bătrâni Sf. Teodor

Întruniţi în şedinţă de lucru, aleşii locali roşioreni au adoptat miercuri, 31 ianuarie, Proiectul de hotărâre privind stabilirea standardului minim de cost pentru serviciul social prestat prin Căminul de bătrâni.

Potrivit actului administrativ adoptat de aleşii locali, standadrul minim de cost pentru serviciul social prestat prin “Căminul de bătrâni Sf. Teodor” din Roşiorii de Vede este de 27.019 lei/an/ beneficiar, iar costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în unitatea menţionată, pe baza căruia se calculează contribuţia de întreţinere individuală lunară, se stabilşte pentru anul 2018, la 2.252 de lei.

Potrivit normelor legale în vigoare, anual, anterior aprobării bugetului local, trebuie stabilit costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice care beneficiază sau solicită asistare în căminul de bătrâni.

“Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii. Standardul minim de cost stabilit prin HGR 978/2015 pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice este de 23.784 lei/an/beneficiar. Prin modificările aduse Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere se are în vedere atât gradul de dependenţă al persoanei vârstnice cât şi totalitatea cheltuielilor curente ale căminului pentru persoane vârstnice, cheltuieli care includ salariile personalului încadrat conform stat de funcţii”, se arată în raportul de specialitate al proiectului de hotărâre.

Din veniturile persoanei vârstnice asistate în cămin se reţine numai suma ce rezultă din aplicarea procentului de 60% asupra veniturilor nete lunare fără a se depăşi costul aprobat, diferenţa fiind suportată, după caz, de susţinătorii legali ai fiecărui solicitant al acestui tip de servicii sociale, sau din bugetul local.

“Căminul de bătrâni Sf. Teodor” este serviciu social acreditat, organizat şi administrat de municipalitate pentru comunitatea roşioreană, cu o capacitate de asistare de 24 de locuri. (Violeta Mocanu)

2 Comments

  1. niculae MAROMET says:

    Primarul CHISTOC cu 100 milioane pe luna . Ai adus bani de la ma-ta sau sunt bani publici ?

  2. Adrian POPESCU-CARUCIOR says:

    Cea mai CORUPTA PRIMARIE!!!!!Vrem control de la Curtea de Conturi!!!!!!Bani la Fotbal, functionari fictivi, toti la PUSCARIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Comment

*

code