Consiliul Local Alexandria se întrunește în ședință de lucru/ Pe ordinea de zi, organizarea manifestărilor dedicate “Zilelor Municipiului”

Aleşii locali alexăndreni se întrunesc în şedinţă ordinară miercuri, 27 iunie, printre proiectele de hotătâre trecute pe ordinea de zi a întâlnirii fiind și cele privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2018, precum şi cel cu privire la organizarea manifestărilor dedicate “Zilelor Municipiului Alexandria” 2018.

Totodată, aleșii locali alexăndreni vor supune dezbaterii și vor vota și proiectele de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 2018, aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Managementul Deşeurilor Teleorman”, pentru anul 2018 şi cel cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi reparaţii la Şcoala <Mihai Viteazul> înlocuire tâmplărie exterioară, reabilitare termică faţade, reparaţii învelitoare şi împrejmuire incintă, amenajări interioare, amenajare exterioară teren de sport” în Municipiul Alexandria.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt trecute şi proiectele de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Amenajare spaţiu temporar pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10 în internatul Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu” în Municipiul Alexandria, precum şi prociectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru obiectivul de investiţii “Construire împrejmuire incintă şi amenajare parcare la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6” în Municipiul Alexandria. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code