Consiliul local Alexandria a aprobat burse pentru 1.594 de elevi

1.594 elevi care frecventeză cursurile unităţilor de învăţământ din municipiul Alexandria vor primi bursele aferente semestrului I al anului şcolar 2017-2018. Consiliul local al municipiului Alexandria, întrunit în şedinţă ordinară vineri, 24 noiembrie, a adoptat, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Din cele 1.594 de burse care se vor acorda în acest semestru, cele mai multe, respectiv 1.002, sunt burse de merit, în timp ce 67 sunt burse de performanţă, alte 63 sunt burse de studiu şi 349 sunt burse de ajutor social.

Elevilor din şcolile generale le revin 784 de burse, iar celor de la liceele din Alexandria, 810 burse. Dintre şcolile gimnaziale, cele mai multe burse vor reveni Şcolii Gimnaziale “Ştefan cel Mare”, respectiv 195, în timp ce, dintre licee, cele mai multe burse, respectiv 241, sunt acordate, în semestrul I al acestui an şcolar, Liceului Pedagogic “Mircea Scarlat”.

Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut un premiu la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor organizate de Ministerul Educaţiei, elevilor care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competiţiile internaţionale şi elevilor care au obţinut premii la etapele naţionale ale concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau tehnico-ştiinţific.

Brsele de merit vor fi acordate elevilor din unităţile de învăţământ alexăndrene cu media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior, iar bursele de studiu se vor acorda elevilor proveniţi din familii cu un venit mediu lunar mic, cu condiţia să fi avut media generală peste 7 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior. Vor mai fi acordate burse de ajutor social, la cerere, unor copii din categoriile defavorizate (orfani, bolnavi etc.).

Acordarea burselor de performanţă, de merit, de studiu sau ajutor social elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar este reglementată de Legea 1/2011, legea educaţiei naţionale, însă potrivit aceleiaşi legi cuantumul burselor este stabilit de consiliul local.

Cheltuielile cu bursele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat fac parte din finanţarea complementară care se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ respective, în limita fondurilor disponibile. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code