Consiliul Local Alexandria a adoptat proiectul privind stabilirea taxelor şi impozitelor pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Alexandria s-a întrunit joi, 21 decembrie, în ultima şedinţă de lucru din anul 2017, pe ordinea de zi fiind trecute 21 de proiecte de hotărâre, printre care şi cel privind stabilirea taxelor şi impozitelor pentru anul 2018.

Proiectul de hotărâre prin care se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile, în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul fiscal 2018, şi prin care se aprobă taxe speciale pentru eliberarea unor documente a fost dezbătut şi votat favorabil de 14 din cei 20 de consilieri locali prezenţi în sala de şedinţe a Primăriei Alexandria şi va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018. Potrivit proiectului, prin taxe speciale se înţelege autentificarea de documente, căutarea în arhivă şi eliberarea unor xerocopii din arhivă, în timp ce taxele speciale de urgenţă se referă la adeverinţe prin care se atestă deţinerea în proprietate de bunuri mobile şi imobile pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi la certificate fiscale pentru persoanele fizice şi juridice.

De asemenea, prin actul administrativ adoptat de aleşii locali au fost aprobate şi taxele speciale pentru prestarea de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Alexandria a unor servicii în interesul persoanelor fizice, taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice, precum şi Regulamentul privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice.

Astfel, în ceea ce proveşte Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Alexandria, taxa specială de urgenţă se aplică pentru eliberarea, înainte de termenul legal, a certificatelor şi dovezilor de stare civilă, copii după documentele primare aflate în arhiva proprie ce au stat la baza întocmirii actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi adeverinţe privind furnizarea datelor din Registrul local de evidenţă a persoanelor. Totodată, o taxă specială se aplică şi pentru căutare acte în arhivă şi eliberare xerocopii arhivă.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte taxa de salubrizare pentru persoanele fizice, potrivit proiectului, valoarea acesteia este de 10 lei/lună/persoană şi se aplică în cazul persoanelor de pe raza municipiului Alexandria care nu au încheiat contract cu S.C. „POLARIS M HOLDING S.R.L.”. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code