Consiliul Judeţean a aprobat indicatorii și documentația tehnico-economică pentru extinderea şi dotarea secţiei U.P.U. a Spitalului Judeţean

Consiliul Judeţean Teleorman s-a întrunit în şedinţă extraordinară marți, 17 aprilie, pe ordinea de zi fiind trecut un singur proiect de hotărâre, cel privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Extinderea și dotarea secției U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”, în faza studiu de fezabilitate.

Potrivit actului administrativ votat favorabil de cei 24 de consilieri judeţeni prezenţi în sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ, valoarea totală a investiţiei se ridică la suma de 6.832.638,31 lei (inclusiv TVA), iar lucrările vor dura 42 de luni.

“Consiliul Judeţean Teleorman va depune o cerere de finanţare pentru obiectivul de investiţii ”Extinderea și dotarea secției U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe. (…) Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii unităţii de primiri urgenţe, ce va contribui la asigurarea distribuţiei teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgenţă prin preluarea pacienţilor de la nivel local, care nu pot fi trataţi în sistem ambulatoriu”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code