Eveniment

Concurs pentru ocuparea funcţiilor de inspector general adjunct şi director al Casei Corpului Didactic

Monica DUMITRESCU

După concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general pentru toate judeţele, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general adjunct şi director al Casei Corpului Didactic.

Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului, pentru aceste funcţii poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile: este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă; este personal didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani; a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs; nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 25 martie – 5 aprilie 2015, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman. Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 20 aprilie – 29 mai 2015 la sediul Ministerului Educaţiei.

În Teleorman funcţia de inspector şcolar general adjunct este ocupată în prezent de prof. Anca Vasile, care a fost numită cu delegaţie în septembrie 2014. Pe postul de director al Casei Corpului Didactic Teleorman, la aceeaşi dată a fost numită prof. Monica Ioana Cristea.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.