Comunicat de presă – În atenția pensionarilor de urmaș

În conformitate cu prevederile art.114 alin.2 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art.84 lit.b, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Având în vedere că începând cu luna iulie, drepturile de pensie curente se achită în intervalul 1-15 ale lunii, pentru a preîntâmpina situaţiile care conduc la  neplata drepturilor de pensie de urmaş, copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia  să prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Teleorman, adeverinţa din care să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2018-2019 urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.Data scadentă de depunere a  adeverinţei este 25 septembrie 2018. 

Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2018 şi în consecinţă studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2018 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o prima fază, aceştia au obligaţia de a depune la  Casa Judeţeană de Pensii Teleorman, până la data anterior precizată, 25.09.2018, o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. Ulterior depunerii acestei declaraţii, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, studenţii urmaşi, au obligaţia de a prezenta adeverinţă din care să rezulte că în anul universitar în curs, 2018-2019, urmează o formă de învăţământ superior ,organizată potrivit legii.  

Nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2018, conduce la reținerea de la plată a pensiei de urmaș aferentă lunii octombrie 2018. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 25.10.2018, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2018 va fi reținută de la plată.

Pentru a evita situaţiile neplăcute în care s-ar regăsi copiii urmași,respectiv studenţii urmaşi  în cazul neplăţii drepturilor de pensie de urmaş, facem un apel către aceştia, pentru  a respecta termenele mai sus indicate.

Leave a Comment

*

code