Eveniment

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Alexandria, 16 iulie 2020

U.A.T. Municipiul Alexandria, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, cod SMIS 127991, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltarii Durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 4.3 – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate în municipiile reședință de județ din România

Valoarea totală a proiectului este de 4.321.746,92 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 3.961.638,83 lei. Perioada de implemetare a proiectului este de 41 luni, respectiv între data de 09.03.2018 și data de 31.07.2021.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor infrastructurale deja existente (sisteme canalizare, suprafață carosabilă, rețele iluminat și sistem de canalizare) și realizarea unor spații de recreere urbană care să îndeplinească normele legale, astfel încât această investiție să conducă la: îmbunătățirea, modernizarea și extinderea infrastructurii zonei blocurilor 100 din municipiul Alexandria

Obiectivele specifice ale proiectului:

O S  1. Modernizarea acceselor carosabile cu o suprafață totală de 3780 mp, prin refacerea integrală a infrastructurii rutiere în perioada de implementare a proiectului;
O S  2. Refacerea și extinderea trotuarelor cu suprafața totală de 1880 mp în corelare cu modernizarea acceselor carosabile, pentru facilitarea și creșterea siguranței traficului pietonal în perioada de implementare a proiectului;
O S  3. Realizarea unei suprafețe ecologice de 1650 mp;
O S  4. Realizarea unei rețele de canalizare pluvială care va facilita preluarea și evacuarea apelor provenite din precipitații în zona marginalizată ce face obiectul prezentului proiect, în perioada de implementare a proiectului;
O S  5. Modernizarea rețelei de iluminat stradal cu scopul creșterii siguranței și confortul comunității din zona blocurilor 100, ce se va realiza prin prezentul proiect;
O S  6. Realizarea unui spațiu de joacă pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, respectiv 3-12 ani și a unei zone de recreere urbană (zona de agrement) cu o suprafață totală de 650 mp (loc de joacă pentru copii, de 450 mp, și un spațiu de recreere urbană de 200 mp), în vederea regenerării fizice și sociale din zona blocurilor 100, propuse a fi realizate prin prezentul proiect;
O S  7. Amenajarea de spații verzi adiacente blocurilor în suprafață de 1910 mp, până la finalizarea proiectului.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.