COMUNICAT/ANUNȚ DE PRESĂ

 

Alexandria, 06 februarie 2020

COMUNICAT/ANUNȚ DE PRESĂ

Lansarea proiectului ,,Achizitie mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m şes, Alexandria, Brăila, Constanţa, Dr. Turnu Severin, Focşani, Slobozia”, cod SMIS 128112

Unitatea Administrativ –teritorială Municipiul Alexandria implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia, cod SMIS 128112, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1  – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ partenere (Partener de proiect 1 – UAT Mun. Slobozia, Partener de proiect 2 – UAT Mun. Focşani, Partener de proiect 3 – UAT Mun. Drobeta Turnu Severin, Partener de proiect 4 – UAT Mun. Alexandria, Partener de proiect 5 – UAT Mun. Constanţa, Partener de proiect 6 – UAT Mun. Brăila) eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier. Acest obiectiv implica reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a mijloacelor de transport în comun de pe 15 rute de transport public operaționale din Municipiul Alexandria, Municipiul Brăila, Municipiul Constanţa, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Municipiul Focşani şi Municipiul Slobozia, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 72 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m (lungime minimă 9,5 m – lungime maximă 10,85 m).

Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate tehnic pentru operarea în relief predominant de şes.

Valoarea totală a proiectului este de 197.678.206,65 lei, din care finantarea europeana nerambursabila este reprezentata de suma 144.770.475,65 lei

Perioada de implementare a proiectului este 48 luni, respectiv intre 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022.

Pentru detalii suplimentare:

Nume: Tabacitu Stefan

Functie: Administrator Public

Date de contact (tel, fax, email): 0247/317732, 0247/317728

E-mail: primalex@alexandria.ro

Leave a Comment

*

code