Economie

Cererile pentru obţinerea ajutoarelor de minimis în agricultură se depun până la data de 26 mai

În Monitorul Oficial nr. 309/2015 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 293/2015 privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie – august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal. Potrivit Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Teleorman, HG nr.865/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”, nu a produs efecte juridice, respectiv cei care au depus cereri de ajutor de minimis în baza acestui act normativ nu au beneficiat de sumele aprobate.

Prin adoptarea de către Guvern a HG. nr. 293/2015, însă, se asigură un tratament nediscriminatoriu producătorilor agricoli care deţin procesele verbale de constatare a pagubelor întocmite de comisiile locale/judeţene pentru situaţii de urgenţă în anul 2014, în conformitate cu reglementările legale. În acest sens, pentru obţinerea ajutorului de minimis, producătorii agricoli care deţin procese verbale de constatare a pagubelor întocmite de către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă sau de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă sau de către comisiile locale alcătuite din specialiştii pentru evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorlogice periculoase, constituite potrivit legi, şi care nu au depus cereri eligibile la HG. nr.865/2014, pot depune cerere la DAJ Teleorman pană în data de 26.05.2015, cel târziu. Cererile vor fi însoţite de o serie de documente, respectiv copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; copie a certificatului de producător/copie a atestatului producător; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2014 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor.

Cuantumul maxim al sprijinului financiar este, pentru grâu, porumb, sorg, floarea-soarelui, răpită, orz, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaică de 335 lei/ha; legume în câmp, pepeni -610 lei/ha; cartof -700 lei/ha; plantaţii pomicole -1.200 lei/ha; plantaţii viticole -500 lei/ha; sfecla de zahăr -400 lei/ha; lucernă, muştar, tutun – 250 lei/ha; căpşuni – 300 lei/ha; culturi în spaţii protejate – 1.200 lei/ha. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.