Bani pentru firmele care angajează ucenici

Pentru fiecare ucenic angajat cu contract de ucenicie, conform prevederilor legale, angajatorii pot cere de la stat, pe tot parcursul contractului, câte 1.125 de lei lunar, informează AJOFM Teleorman. Pentru asta, angajatorii trebuie să le înregistreze contractele la autorități și să depună anumite documente în fiecare lună.

Ucenicia reprezintă formarea profesională a persoanelor cu vârsta de minim 16 ani, realizată la locul de muncă, în baza unui contract de ucenicie încheiat pe o perioadă determinată, care se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, putând fi de 12 luni, 24 de luni sau 36 luni.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Angajatorii interesaţi să organizeze programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă trebuie să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul locurile de muncă vacante ce pot fi ocupate prin contract de ucenicie şi, totodată, să încheie un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesională autorizat, în cazul în care angajatorul nu are şi calitatea de furnizor de formare profesională.

De asemenea, angajatorii interesaţi trebuie să încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenţie pentru fiecare contract de ucenicie încheiat, pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă, pot obţine mai multe informații la sediul AJOFM Teleorman din Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, sau la tel. 0247/310155. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code