Aproape 74% dintre dascălii teleormăneni care au participat la examenul național de definitivat au luat note peste 8

Procentul de promovare înregistrat de candidaţii care au susţinut proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar în sesiunea din acest an este de 75,75%, la nivel național, înainte de soluţionarea contestaţiilor, în timp ce, la nivelul județului Teleorman, 73,97%, dintre dascăli au luat note peste 8.

În acest an, s-au înscris 89 de candidați din Teleorman la examenul de definitivare în învățământ, iar la proba scrisă au fost prezenți în sălile de examen 84 de candidați. După primirea subiectelor, 11 dintre candidați s-au retras din concurs.

54 de candidați dintre cei 73 prezenți la proba scrisă au luat note între 8 și 9,89, niciun candidat nereușind să obțină nota 10 la proba scrisă. La polul opus, cea mai mică notă obținută la proba scrisă a examenului a fost de 6,53.

Au putut participa la proba scrisă candidaţii care au îndeplinit cumulativ mai multe condiții, respectiv efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs “Bine” sau “Foarte bine”, media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Pentru promovarea examenului de definitivare în învățământ, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 8. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale. Aceasta se cumulează cu notele obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice, informează reprezentanții Ministerului Educației Naționale. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code