Aproape 63.000 de lei, contribuţia anuală a Consiliului Judeţean la Uniunea Consiliilor Judeţene din România

Consiliul Judeţean s-a întrunit în şedinţă de lucru miercuri, 30 mai, pe ordinea de zi fiind trecute nouă proiecte de hotărâre, printre care şi proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2018.

Porivit actului administrativ, adoptat cu 24 de voturi “pentru” şi opt abţineri, se aprobă contribuţia sub formă de cotizaţie în sumă de 62.873,42 lei/an a judeţului Teleorman la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din  România pentru anul 2018.

“Prin adresa nr. 664 din 16 ianuarie 2018, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România a comunicat nivelul contribuţiei sub formă de cotizaţie pentru anul 2018, preciz’ând modalitatea de calcul a cotizaţiei anuale în funcţie de populaţia stabiclă înregistrată la Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman, respectiv nr. locuitori X 0,165 ron/locuitor. De asemenea, prin adresa nr.16 din 4 ianuarie 2018 a Direcţiei Judeţene de Statistică Teleorman a comunicat Consiliului Judeţean populaţia stabilă a judeţului Teleorman la data de 1 iulie 2017, aceasta fiind în număr de 381.051 locuitori, rezultând că pentru anul 2018 cuantumul cotizaţiei Consiliului Judeţean Teleorman este de 62.873, 52 lei/an”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

Totodată, în cadrul şedinţei au fost dezbătute şi votate şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumului de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop, proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale și acoperirea pierderii contabile înregistrată la 31.12.2017 de către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. precum şi proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu, propus de Județul Teleorman, în Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A.

De asemenea, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a fost trecut şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la contractul de împrumut de folosință (comodat) nr. 65 din 8 aprilie 2016, încheiat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”A.D.Ghica” al județului Teleorman. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

*

code