Eveniment

Anunț privind deschiderea apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M2.2/2B „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor”, Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2020: M2.2/2B: 01.09 – 30.09.2020

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CLĂNIȚEI anunță lansarea, în data de 01.09.2020, a apelului de selecție nr.1/2020 a proiectelor, pentrumăsura: M2.2/2B „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor”.

Beneficiari eligibili M2.2/2B „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor”:
tânărul fermier, așa cum este definitîn art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
persoană juridică cu mai mulți acționari, unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pe măsura M2.2/2B:
40.000,00 euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiectpe măsura M2.2/2B:
40.000,00 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 30.09.2020, ora 13.00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației Grup de Acțiune Locală ”Valea Clăniței” din Comuna Olteni, str. Marin Preda, nr. 82, județul Teleorman, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 13:00 și 17:00-21:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și postat pe pagina de internet a GAL: http://www.valeaclanitei.ro/

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației Grup de Acțiune Locală ”Valea Clăniței”, Comuna Olteni, str. Marin Preda, nr. 82, județulTeleorman, telefon 0721.379.930/ 0374.982.244, e-mail: gal.valeaclanitei@yahoo.com

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2.2/2B, lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația Grup de Acțiune Locală Valea Clăniței
Reprezentant legal,
Emilian MĂRCUȘANU

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.