Eveniment

Anunț privind deschiderea apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M2.1/2A „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu” Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2020: M2.1/2A: 07.09 – 30.09.2020

Anunț privind deschiderea
apelului de selecție a proiectelor pentru măsura:

M2.1/2A „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu”

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor:

1/2020:  M2.1/2A: 07.09 – 30.09.2020

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA CLĂNIȚEI anunță lansarea, în data de 07.09.2020, a apelului de selecție nr. 1/2020 a proiectelor, pentru măsura: M2.1/2A „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu”

 Beneficiari eligibili M2.1/2A „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu”:

  • Entități private: fermieri cu exploatații agricole care intră în categoria de fermă mică după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizicene autorizate).

 Fondurile disponibile allocate în această sesiune pe măsura M2.1/2A:

  • 15. 000,00 euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect pe măsura M2.1/2A:

  • 15.000,00 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 30.09.2020, ora 13.00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației Grup de Acțiune Locală ”Valea Clăniței” din Comuna Olteni, str. Marin Preda, nr. 82, județul Teleorman, în fiecarezi lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 13:00 si 17.00-21.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și postat pe pagina de internet a GAL:  http://www.valeaclanitei.ro/

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației Grup de Acțiune Locală ”Valea Clăniței”, Comuna Olteni, str. Marin Preda, nr. 82, județul Teleorman, telefon   0721.379.930/ 0374.982.244, e-mail: gal.valeaclanitei@yahoo.com

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2.1/2A, lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația Grup de Acțiune Locală Valea Clăniței

Reprezentant legal,

Emilian MĂRCUȘANU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.