Eveniment

ANUNȚ de presă / Finalizarea proiectului ,,Rețea de iluminat public în incinta fostei U.M. în Municipiul Alexandria”

ANUNȚ DE PRESĂ

Alexandria, 31/10/ 2020

Finalizarea proiectului ,,Rețea de iluminat public în incinta fostei U.M. în Municipiul Alexandria”

 

U.A.T. Municipiul Alexandria, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanțare nr. 4326/28.05.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și cu Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, finalizează în data de 31.10.2020 proiectul: ,,Rețea de iluminat public în incinta fostei U.M. în Municipiul Alexandria”, cod SMIS 124093, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public.

Valoarea totală a proiectului este de 1.315.355,96 lei, din care finanțarea europeană nerambursabilă este reprezentată de suma de 1.280.366,27 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de inființarea sistemului de iluminat public în cartierul rezidențial nou din incinta fostei U.M. pe Șoseaua Turnu Magurele, Municipiul Alexandria, județul Teleorman și creșterea eficienței energetice a Sistemului de Iluminat Public prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului de energie primară în iluminatul public și asigurarea gestiunii inteligente prin telegestiune.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

OS1. Inființarea unui sistem public de iluminat în lungime totala de 2.135,00 ml în incinta fostei UM din Șoseaua Turnu Magurele, Municipiul Alexandria.

OS2. Creșterea eficienței energetice a Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Alexandria prin utilizarea de tehnologii moderne – sistem de telegestiune și lămpi cu eficiență energetică ridicată, durata mare de viață și asigurarea confortului corespunzator.

Rezultatele proiectului sunt:

Rezultat OS1.1 – Sistem de iluminat public nou înființat în lungime de 2.135 ml;

Rezultat OS2.1 – Sistem de iluminat public dotat cu lămpi cu tehnologie LED cuprinzând 65 de puncte luminoase, gestionat prin sistem de telegestiune;

Rezultat OS2.2 – Scăderea anuală a gazelor cu efect de seră de la 61.801,340 tone CO2 la 3.689,949 tone OS2, reprezentând o diminuare cu 58.111,391 tone CO2;

Rezultat OS2.3 – Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an) de la 43.260,000 kwh/an la 11.732,000 kwh/an reprezentând o diminuare cu 31.528,000 kwh/an;

Rezultat OS1.2 – Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect – 65;

Rezultat OS1.3 – Numărul de stâlpi  instalați – 65;

Rezultat OS2.4 – Numărul de puncte luminoase controlate de telegestiune – 65;

Rezultat OS1.4 – Nivelul de luminanta medie menținută minimă – 0,9 cd/m2;

Rezultat OS2.5 – Surse de energie regenerabilă utilizate (nr.) – prin proiect nu sunt prevăzute intervenții din categoria C;

Rezultat OS1.5 – Nivelul de iluminare mediu (lx) – 15,00 lx.

Impactul proiectului:

Realizarea rețelei de iluminat contribuie la satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, prin:

  • Crearea unui climat de siguranță și confort pentru locuitorii noului cartier de locuințe precum și pentru categoriile de populație care ajung sau tranzitează cartierul;
  • Siguranța circulației pietonale și rutiere;
  • Asigurarea unor performanțe maxime din punct de vedere al calității și intensității iluminatului public;
  • Înfrumusețarea aspectului localității și creșterea atractivității ei;
  • Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
  • Susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localității;
  • Nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate;
  • Dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.