Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Aleşii locali alexăndreni au adoptat Proiectul privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale

Consiliul local al municipiului Alexandria a adoptat proiectul privind aprobarea listei de priorităţi cu persoanele îndreptăţite să primească locuinţe sociale în anul 2018, în favoarea iniţiativei votând 14 consilieri din totalul de 21 prezenţi în sala de şedinţe a Primăriei la şedinţa de miercuri, 25 octombrie, în timp ce cei şapte consilieri locali ai opoziţiei s-au abţinut de la votul final.

Potrivit listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale din municipiul reşedinţă de judeţ, 92 de alexăndreni au depus cereri pentru a primi o casă din partea municipalităţii. De asemenea, potrivit proiectului de hotărâre, la data repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, solicitanţii au obligaţia de a reactualiza dosarul cu declaraţiile notariale din care să rezulte că nu deţin şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală după ianuarie 1990, precum şi copiile actelor de identitate din care să reiasă că au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Alexandria.

” În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe sociale, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura măsurile necesare pentru luarea în evidenţa şi pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop prin hotărâri ale consiliilor locale se vor costitui comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele sociale. Prin H.C.L. nr. 203/31.07.2017 au fost aprobate criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2018 din municipiului Alexandria şi stabilită comisia care să analizeze solicitările primite. Comisia a analizat dosarele depuse în vederea obţinerii unei locuinţe sociale, s-a întocmit lista de priorităţi cu persoanele îndreptăţite să primească locuinţe sociale, care, conform prevederilor art.21, alin.(2) din HG nr.1275/2001, va fi prezentată spre aprobare consiliului local”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre adoptat de aleşii locali. (Violeta Mocanu)

 

Leave a Comment

*

code