Economie

Abateri identificate de Camera de Conturi Teleorman la unităţile administrativ-teritoriale din judeţ / Azi – Tătărăştii de Sus, Călineşti, Plosca

Neregulile constatate în judeţul Teleorman, în urma acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, concretizate la nivel local prin verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, au fost multiple, de la achiziţii nejustificate şi plăţi fictive, până la lipsa de interes pentru încasarea veniturilor proprii.

În urma auditului, în cazul Primăriei Tătărăştii de Sus, s-a constatat că, în perioada 2012-31.12.2014, persoanele cu atribuţiuni pe linia stabilirii şi încasării veniturilor locale, precum şi casierul entităţii audiate, nu au consemnat în Registrul de casă şi nu au depus în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului suma de 12.306 lei, reprezentând venituri ale bugetului comunei Tătărăştii de Sus, provenite din impozite şi taxe locale încasate de la contribuabilii acelui buget, prejudiciindu-se bugetul local al comunei cu suma de 12.306 lei.

Pe de altă parte, s-a constatat că, în anul 2013, plata facturii nr.227/9.07.2013, în valoare de 1.000 lei, precum şi plata facturii nr. 238/21.08.2013, în valoare de 1.000 lei, au fost înregistrate eronat, de câte două ori fiecare, în registrul de casă. Astfel, a fost adus entităţii auditate un prejudiciu estimat la valoarea totală de 14.306 lei, valoare care, potrivit celor consemnate de auditorul public extern în actul de control include şi penalităţile calculate.

În cazul Unităţii administrativ-teritoriale Călineşti, în exerciţiul bugetar al anului 2013, Primăria comunei Călineşti a achiziţionat în mod direct şi a plătit nelegal din bugetul local, către Burcea Aurel, în baza Contractului nr. 36/09.01.2012, servicii de audit public intern în valoare de 23.200 lei, fără ca prestatorul acestor servicii să deţină certificat de atestare, document emis de Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), care atestă îndeplinirea condiţiilor necesare pentru ca un auditor intern să desfăşoare activităţi de audit public intern în entităţile publice.

În cazul Primăriei comunei Plosca, auditorii au constatat faptul că s-a platit nelegal din bugetul local, către SC Muntenia Intermed Company SRL, suma de 9.857 lei, din care suma de 8.836 reprezintă contravaloarea unor cantităţi de lucrări neexecutate de aceasta din urmă, iar suma de 1.021 lei reprezintă diferenţe rezultate din aplicarea unor cote procentuale nelegale la manopera directă, constatate în situaţiile de lucrări acceptate la plată şi decontate de entitatea auditată, în cadrul derulării Contractului de lucrări nr.77/12.01.2009, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Bază sportivă multifuncţionala model Tip II comuna Plosca judeţul Teleorman”. (Violeta Mocanu)

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.