Economie

Abateri identificate de Camera de Conturi Teleorman la unităţile administrativ-teritoriale din judeţ – Azi, CJ Teleorman şi CL Roşiorii de Vede

Obiectivele principale ale acţiunilor de control/audit desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman s-au concretizat la nivel local la verificarea formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi administrării patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, eficienţei şi eficacităţii.

Misiunile de audit/control efectuate au avut ca obiectiv auditarea conturilor de execuţie ale bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile, cât şi controlul modului de gestionare a patrimoniului administrat de regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţilor administrativ-teritoriale.

Camera de Conturi a judeţului Teleorman a efectuat, în anul 2014, un număr de 51 de acţiuni de control/ audit, la 50 de entităţi publice locale, în urma cărora nu s-a acordat niciun certificat de conformitate, ca urmare a faptului că situaţiile financiare auditate nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu legile şi reglementarile în vigoare şi nu oferă o imagine reală sub toate aspectele semnificative.

Sintetic, abaterile de la legalitate şi regularitate constatate şi consemnate în actele de control încheiate au dus fie la identificarea de venituri suplimentare, fie au generat producerea de prejudicii. Astfel, principlalele abateri identificate în legătură cu elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2013, precum şi în legătură cu autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului de stat aprobat au fost întocmirea eronată a bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli ca urmare a nefundamentării pe baze reale a prevederilor iniţiale şi definitive ale impozitelor, taxelor şi celorlalte obligaţii bugetare datorate de contribuabili, precum şi nerespectarea prevederilor legale privind modul de fundamentare a veniturilor proprii din bugetul pe anul 2013, în sensul stabilirii nivelului acestora fără a ţine cont de gradul de realizare a veniturilor proprii pe anii 2011 şi 2012.

În cazul Consiliului Judeţean Teleorman, au fost constatate abateri în urma analizării contractelor de lucrări nr. 140/14.11.2012 şi nr. 108/18.12.2013 în baza cărora au fost efectuate lucrări de renovare la Sala de conferinţe a Consiliului Judeţean, în valoare totală de 233924,7 lei, recepţionate conform proceselor verbale nr. 14080/27.12.2012 şi nr. 15632/23.12.2013, care nu au fost înregistrate în contul corespunzător de imobilizări corporale, respectiv în contul 212 Clădiri, ci au fost înregistrate doar în conturile de cheltuieli ale entităţii auditate. În acest caz, nu au fost respectate prevederile art. 2 şi art. 11 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul Consiliului Local Roşiorii de Vede, au fost constatate nereguli în fundamentarea bugetului local pentru anul 2013. Potrivit auditului, acesta s-a făcut fără evaluarea realistă a veniturilor. Astfel, prevederile la sfârşitul perioadei de raportare la categoria „Diverse venituri-cod indicator 36.02” au fost în valoare de 10582370 lei, iar încasările realizate în exerciţiul bugetar al anului 2013 au fost în valoare de 975583 lei, ceea ce în mărimi relative reprezintă doar 9,2% din valoarea prevederilor bugetare. (Violeta Mocanu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.