Abateri de aproape 30.000.000 de lei identificate de Camera de Conturi în anul 2017

Pentru anul 2017, Camera de Conturi Teleorman a avut de efectuat, la nivelul unităţilor administrative-teritoriale din judeţ, 43 de acțiuni de control/audit, dintre care 34 misiuni de audit financiar, o misiune de audit al performanţei şi 8 acțiuni de control, se arată în raportul privind finanţele publice locale pe anul 2016 la nivelul judeţului Teleorman.

Conform sursei citate, urmare a misiunilor de control/audit financiar desfăşurate de Camera de Conturi Teleorman, au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate în sumă totală de 29.145 mii lei. Au fost emise, totodată, 29 decizii, prin care au fost dispuse 170 măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă controlată și pentru stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia.

În urma verificărilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale și la entitățile din subordinea acestora, au fost aprobate două propuneri de sesizare a organelor de urmărire penală. Astfel, în raportul Camerei de Conturi se arată că, urmare a misiunii de audit financiar derulată în anul 2016 la U.A.T.C. Răsmirești, s-au constatat fapte pentru care există indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale.

Totodată, în cazul la U.A.T.C. Tătărăștii de Sus s-au constatat fapte pentru care există indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale de către persona cu atribuții de casier, care și-a însușit necuvenit sume de bani în folos personal, atât din încasarea veniturilor cuvenite bugetului local, cât și prin efectuarea, cu bună știință și intenție, de plăți pentru cheltuieli fictive, inclusiv prin întocmirea de documente sau constituirea de obligații de plată nereale în sarcina bugetului local și prin sustragerea unor documente cu regim special, prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 318/31.08.2017.

Potrivit sursei citate, nu au fost cazuri de aplicare de amenzi contravenţionale, de suspendare din funcţie sau de încălcare a unor obligaţii.

 

Punctul de vedere al entităților verificate

 

La finalul fiecărei acțiuni de control/audit, au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii entităţilor în cauză, unde au fost dezbătute pe larg, în vederea concilierii, toate constatările echipelor de control/audit, dezbaterile şi rezultatele acestora fiind consemnate în Note de conciliere întocmite la fiecare entitate verificată în parte, potrivit raportului Camerei de Conturi.

În mare parte, constatările identificate de echipele de control/audit au fost însuşite de către reprezentanţii entităţilor verificate, dar s-au înregistrat, în unele cazuri, situaţii în care punctele de vedere exprimate de conducerile entităţilor verificate au rămas în divergenţă cu punctele de vedere ale echipelor de control/audit.

În unele cazuri, conducerea entităților verificate a luat măsuri de remediere a abaterilor constând în organizarea controlului financiar preventiv, stabilirea de către ordonatorul de credite a normelor proprii, a documentelor, a circuitului acestora şi a persoanelor împuternicite să efectueze operaţiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, corectarea înregistrărilor contabile, înregistrarea bunurilor deținute și a veniturilor cuvenite bugetului local în evidența contabilă, precum și, în unele cazuri, de stabilire şi recuperare a unor prejudicii.

Împotriva măsurilor dispuse prin deciziile emise de Camera de Conturi Teleorman, în anul 2017, au fost formulate 17 contestații de către reprezentanții legali ai U.A.T.C. Slobozia Mândra, U.A.T.C. Stejaru, U.A.T.C. Necşeşti, U.A.T.C. Smârdioasa, U.A.T.C. Siliştea Gumeşti, U.A.T.M. Alexandria, U.A.T.M. Turnu Măgurele, U.A.T.C. Botoroaga, U.A.T.C. Crângeni, U.A.T.C.Călinești, U.A.T.C. Călmățuiu de Sus, U.A.T.C. Vitănești, U.A.T.C. Mereni, U.A.T.C. Gratia, U.A.T.C. Scrioaștea, U.A.T.C. Plosca și U.A.T.C. Fântânele.

În cele mai multe situații, măsurile dispuse de conducerea Camerei de Conturi Teleorman au fost implementate cu întârziere de către conducerea entităților verificate, mai ales în cazul abaterilor care au generat prejudicierea bugetelor locale. (Violeta Mocanu)

1 Comment

  1. adriana says:

    …foarte frumos ! daca ati descoperit ,felicitari. pe mine ,ca cetatean, cel mai mult si cel mai mult, ma intereseaza cum si mai ales cand vor fi recuperati banii ! da? ca eu cred ca toata lumea sa fie ”informata” ca s-au gasit neregulo si bani lipsa, dar nimeni nu ne spune cum si daca au fost recuperati banii, si unde ajung !

Leave a Comment

*

code