Social

840 de carduri europene emise de la începutul anului pentru teleormăneni

Începând cu anul 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le dă dreptul la asistenţă medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Elveţia.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate, se eliberează de către Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman la cererea persoanei interesate.

În vederea eliberării cardului, persoana asigurată va depune la casa de asigurări de sănătate o cerere tip, însoţită de copia actului de identitate şi documente care să ateste calitatea de asigurat, pe toată perioada de prescripţie (5 ani retroactiv).

Casa de asigurări de sănătate verifică dacă solicitantul are calitatea de asigurat, urmând ca în situaţia în care cererea este aprobată să i se întocmească cardul. Cardul european se eliberează în mod gratuit, contravaloare acestuia fiind suportata din FNUASS şi va fi livrat personal asiguratului, ca scrisoare recomandată simplă, în termen de 7 zile de la depunerea cererii.

Serviciile medicale acordate nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru al Uniunii Europene, acestea acordându-se în conformitate cu legislaţia statului membru al Uniunii Europene în care se deplasează titularul cardului.

Cardul nu acoperă situaţia în care deplasarea persoanei asigurate are drept scop beneficierea de tratament medical.

În 2015, potrivit CAS Teleorman, de la începutul anului până în prezent, au fost solicitate şi s-au emis un număr de aproximativ 840 de carduri europene. De altfel, se aşteaptă o creşetere a solicitărilor în lunile de vară, datorată perioadei concediilor de odihnă. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.