Social

6,15%, rata şomajului înregistrat în evidenţele A.J.O.F.M. Teleorman în luna iulie 2020

La sfârșitul lunii iulie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman erau înregistrați 8.836 șomeri (din care 4.004 femei), rata șomajului fiind de 6,15%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5.96%, în această lună s-a înregistrat o creștere cu 0,19 pp.

Din totalul de 8.836 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Teleorman, 1.685 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.151 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.681 șomeri provin din mediul rural și 2.155 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Teleorman (52,26%), urmat de cei cu studii primare/fără studii (20,12%), iar 15,32% au învățământ cu nivel profesional/arte și meserii. Șomerii cu studii liceale reprezintă 15,05% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii postliceale sunt 1,08%, iar cei cu studii universitare 0,71%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 6.467 persoane foarte greu ocupabile, 2.212 greu ocupabile, 74 mediu ocupabile, iar 83 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Teleorman sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Teleorman la adresa www.teleorman.anofm.ro.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.