Economie

569 de cereri depuse pentru Programul “Tomata”

569 de dosare au fost înscrise în cadrul Programului “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020, până pe data de 15 mai, când a expirat termenul în care cererile au putut fi depuse, potrivit directorului Direcției pentru Agricultură Teleorman, Stelian Găină.

De asemenea, conform sursei citate, verificările care au putut fi realizate din sediul instituției au fost deja făcute, urmând ca în perioada următoare să fie încheiate și controlalele pe teren, pentru a verifica în ce măsură condițiile impuse prin lege sunt respectate.

Hotărârea privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2020 a fost aprobată de Guvern la finalul lunii martie. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 187.500,000 lei, reprezentând echivalentul în euro al sumei de 39.477,000 euro și se asigură din bugetul pe anul 2020. Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an.

Cererea de înscriere în program și documentele aferente au putut fi depuse /transmise direcțiilor pentru agricultură inclusiv prin fax sau poștă, sau în format electronic prin e-mail, până la data de 15 mai.

Pot beneficia de sprijin financiar de la stat producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de criterii cumulative: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul ………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………/ Municipiului Bucureşti”; să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp; să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere; să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor completat începând cu data înființării culturii; să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției.

Verificările se efectuează la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției, iar valorificarea recoltei se face până la data de 15 iunie inclusiv.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care atestă comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la data de 30 iunie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.