Economie

25 de zile calendaristice pentru depunerea cererii unice de plată cu penalităţi

Fermierii care nu au ajuns încă la centrele APIA să completeze cererea unică de plată o mai pot face, dar doar cu penalităţi, timp de 25 de zile calendaristice, începând de marţi, 16 iunie.

Fermierii pot solicita ajutoarele financiare la care au dreptul, dar vor fi penalizați cu câte 1% din suma cuvenită, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Unii dintre ei au fost întorşi din cauza documentaţiei insuficiente. Din acest motiv, pentru ca fermierii să nu mai întâmpine probleme la depunerea cererii şi ca zilele de întârziere să fie mai puţine, APIA reaminteşte care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii.

Astfel, pentru sectorul vegetal, pentru plata pe suprafață, documentele justificative ale utilizării legale a terenurilor sunt: adeverință eliberată de primăria pe raza căreia se află terenul; copii conform cu originalul de pe titlurile de proprietate sau copii ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate. În absența acestora, e de ajuns o declarație a fermierului dată în fața secretarului primăriei; tabelul centralizator cu actele care dovedesc utilizarea legală, cu schimburile de teren făcute, pentru identificarea fără echivoc a parcelelor şi, în cazul în care fermierul utilizează terenul sub alte forme, prezintă la APIA doar adeverința eliberată de primăria pe raza căreia se află terenul, iar această categorie va fi înscrisă la alte forme.

Asociațiile crescătorilor de animale pot solicita plata pe suprafață pentru pășunile concesionate sau închiriate. Vor prezenta un tabel cu semnăturile membrilor și un raport al Adunării generale a membrilor în care vor detalia cum au cheltuit subvențiile și cum suma rămasă a fost împărțită între toți membrii fermieri.

Utilizatorii de pășuni, fără animale, pot încasa subvenția pe pășuni, fânețe, dacă dovedesc cu acte fiscale că au cosit și au vândut fânul. Condiția nu mai este valabilă pentru pajiștile alpine situate mai sus de 1.800 m altitudine.

Sectorul zootehnic, pentru solicitarea ajutorului național tranzitoriu (ANTZ) sunt necesare următoarele documente: adeverință emisă de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că toate bovinele, caprinele și ovinele din exploatație sunt identificate și înregistrate, detaliate pe crotalii și că sunt cuprinse în programul de supraveghere, control și eradicare a bolilor la animale; registrul individual al exploatației completat și actualizat.

Pentru schema decuplată de producție în sectorul bovine pentru lapte și bovine pentru carne documentaţia necesară consta în copia pașaportului fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ, copia documentelor care atestă ieșirile din efectiv, după caz, pentru exploatațiile nou înființate în perioada 17 aprilie 2014 – 31 martie 2015;copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015 pentru fermierii care au solicitat ANTZ precum și a cantităților de lapte livrate sau vândute direct, în cazul fermierilor noi-înregistrați în sistem sau care nu au depus cereri în 2013, 2014 şi adeverință emisă de o asociație a crescătorilor de bovine, recunoscută și cu reprezentativitate națională prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine al solicitantului. (C.P.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.