Social

10 medici de familie şi 8 farmacii, controlate de CAS luna trecută

În conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 1012/14.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în lună martie 2015 s-au efectuat 20 controale tematice la furnizori de servicii de medicină primară, servicii farmaceutice şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman. Controalele s-au efectuat de către echipe constituite din Compartimentul Control în baza ordinelor de serviciu emise în acest sens.

La furnizorii de servicii de medicină primară s-au făcut 10 controale şi s-a verificat modul de respectare de către furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluării şi a criteriilor care au stat la baza încheierii contractului; respectare de către furnizor a clauzelor contractuale, precum şi concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul cabinetului.

8 controale s-au efectuat la furnizori de servicii din asistenţa medicală farmaceutică şi s-a avut în vedere verificarea modului de respectare de către furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluării şi a criteriilor care au stat la baza încheierii contractului, de respectare a clauzelor contractuale şi concordanţa între serviciile de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală contractate, raportate de către furnizor şi decontate de către C.A.S şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente. Potrivit CAS Teleorman, la furnizorii de dispozitive medicale au fost efectuate 2 contoale şi s-a verificat modul de respectare de către furnizor a condiţiilor existente în momentul evaluării şi a criteriilor care au stat la baza încheierii contractului şi modul de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale.

În urma controalelor s-a constat că în continuare medicii de familie au eliberat reţete la categ. „0-700 lei” unor pensionari cu pensie mai mare de 700 lei. De altfel unii dintre cei controlaţi au raportat nejustificat efectuarea unor servicii medicale şi a prescrierii unor reţete la pensionari în timpul internării; au efetuat raportarea nejustificată pentru decontare a unui serviciu în SIUI la cod S10 (consultaţie la domiciliu) în loc de S3.02 (eliberare certificat constatator de deces); au emis bilete de trimitere paraclinice analize medicale care nu corespund cu diagnosticele; au raportat servicii medicale acordate unor pacienţi în perioade în care aceştia figurau internaţi în spital; un medic a emis un bilet de trimitere paraclinice analize medicale unui pacient care la acea dată figura internat; au fost raportate examene anuale de bilanţ consemnate în registrul de consultaţii fără semnătura pacienţilor; sau au eliberat reţete la categ. „0-700 lei” unor pensionari cărora nu li s-au solicitat declaraţie de venit pe propria răspundere, aceştia având venituri peste 700 lei..La furnizorii de servicii din asistenţa medicală farmaceutică nereguli au fost depistate privind eliberarea unor medicamente compensate 90% la pensionari în baza unor reţete în care prescriptorii au completat eliberarea de medicamente compensate în procent 50% sau medicamente fără semnătura de primire a persoanei care a ridicat medicamentele din farmacie. De asemenea, în cursul lunii martie-aprilie 2015 au fost recuperate de la furnizorii de servicii medicale debite constatate cu ocazia controalelor în valoare de 6839.86 lei pe specialităţi, respectiv de la medicină primară 5-834,75 lei şi de la farmacii 1.005.11 lei.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

code

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.